ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

22-ри януари,
1905-та година.

Поставено е началото на трудовото законодателство в България с приемане на Закон
за защита на женския и детския труд.

Но в социалистическият концлагер НРБ
експлоатацията на женският и детският труд бе повсеместна.
И не само през ангарията на ученическите бригади.

Градът, който продължава да носи името на международният терорист Димитров,
е изцяло построен ангария!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР