Чл.6.ал.2 от Конституцията на РБ

„Всички хора са равни пред закона.
Не се допускат никакви права или превилегии, основани на
раса
народност
етническа принадлежност
пол
произход
религия
образование
УБЕЖДЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ
ЛИЧНО и ОБЩЕСТВЕНО положение
или имуществено състояние“

Да, но…
ПРЕСТЪПНИКЪТ Борисов
е под покровителството
на ПРЕСТЪПНАТА Прокуратура!

ФАКТ!

ГРАЖДАНСКИ АРЕСТ!
На ПРЕСТЪПНИКЪТ Борисов!

Заедно с пачките и кюлчетата!

В ИМЕТО на НАРОДЪТ!