ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

3-ти януари.
1907-ма година.
Официално е открита сградата на Народния театър в София.

Началото на летоброенето на Народния театър започва години преди това.

Със заповед от 14 юли 1903 г. министър д-р Шишманов назначава комисия начело с г-н Илия Миларов,
който е управител на подкрепяната от държавата Народна драматическа трупа „Сълза и смях“
Комисията подготвя предложение за постройка на сграда за Народния театър в София.

Народното събрание взима решение и с Указ на княз Фердинанд I се отчуждава терен на мястото на бившия дъсчен театър „Основа“.
През юни 1904 г. започва строежът на сградата.
По проект на виенските архитекти Фердинанд Фелнер и Херман Хелмер.
Живописното оформление на тавана и стените е възложено на известния виенски художник Рудолф Фукс.
Зрителната зала разполага с 848 места.

Днес Народният театър „Иван Вазов“ разполага с три сцени –
Голяма сцена с 860 места,
Камерна сцена със 130 места
Сцена на IV етаж, която приема 90 зрители.

Днес Народният театър „Иван Вазов“ поддържа богат репертоар, насочен към интереса и вниманието на най-широка публика.

Осъществяват се между 8 – 10 премиери за един театрален сезон.

Днес Народният театър „Иван Вазов“ участва в театралните фестивали БИТЕФ, Бонско биенале „Нови пиеси от Европа“,
фестивала на Европейските национални театри във Варшава и много други.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

3-ти януари.
1907-ма година.
Официално е открита сградата на Народния театър в София.

В Клуб Илия Минев,
вие научавате ИСТИНАТА за миналото и настоящето на човечеството…
И НАДЕЖДАТА за бъдещето ни.

Днес НАДЕЖДАТА е ХИМЕРА с недемократични избори!

И България,продължава да затъва на дъното на ЕС.
Последна по всички социални и икономически показатели.

България, с формално разделение на властите.

България, със стряскаща демография, поставяща под въпрос съществуването и .

От държавите в ЕС,
единствено в България,
в нарушение на чл.6.ал.2. на Конституцията на РБ,
изборите са Пунта Мара:

-С праг на преференциите!
-Без активна регистрация!
-Без гласуване по пощата!

Престъпникът Борисов е недосегаем
под покровителството на Прокуратурата!

ФАКТ!