ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

28-ми декември…
1877-ма година…

При село Шейново, е пленена цялата Централна османска армия армия, командвана от Вейсел паша!
С героичното участие на дружините от българското опълчение!

През зимата, при крайно трудни условия, генерал Скобелев,
/чийто род произлиза от казаците, потомци на отличните Аспарухови воини на коне/
извършва невероятен обход и прави невъзможно отстъплението на османската армия!

Пленени са:
-Трима паши.
-765 офицера.
-22 хил. войника.

Османската империя се лишава от най-боеспособната си армия към началото на 1878 година.

След победата при Шейново, пътят към Цариград е вече открит!

С договорът от 3-ти март 1878-ма година в Сан Стефано,
Русия безсрочно окупира българските земи!
Преименувайки ги РУСКА ДУНАВСКА БАЛКАНСКА ГУБЕРНИЯ.
Именно безсрочно окупираните от Русия българските земи, са причината за свикването на Берлинския конгрес.

На Берлинския конгрес, Русия се отмята от подписа си на Посланишката конференция!
За учредяването на Източна и Западна българска област.

Налагайки създаването на северната област „Княжество България“ и южната област „Източна Румелия“,
Русия създава изкуствено пет върпоса, неразрешени и до днес от българският етнос:
-Добруджански
-Източнорумелийски
-Моравски
-Тракийски
-Македонски

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Тези, които папагалстват комунистическият и руският прочит на българската история,
са ИДИОТИ!