Изборите в България
са фалшификат по лукашенковски!
С над милион мъртви души в избирателните списъци!
ФАКТ!

В Парламента няма да има народни представители,
защитаващи интересите ти!
Докато не ги избираш ти, данъкоплатецо!

В Парламента ще бъдат защитници на партокрацията и олигархията,
докато има праг на преференциите!

В Парламента ще бъдат защитници на Кремъл,
докато на водачите на листи се приписват всички гласове
на неотбелязалите преференции!

От държавите в ЕС,
единствено в България,
в нарушение на чл.6.ал.2. на Конституцията на РБ,
изборите са НЕЗАКОННИ!

-С праг на преференциите!
-Без активна регистрация!
-Без гласуване по пощата!
ФАКТ!

Това е ОСНОВНАТА ПРИЧИНА
България да затъва на дъното на ЕС!
Последна по жизнено равнище!
Първа по корупция и по смъртност!
ФАКТ!

При приемането ни в ЕС,
Румъния беше след нас!
Сега Румъния е далеч пред нас!
По всички положителни показатели!
ФАКТ!

ГЛАСУВАНЕТО на НЕЗАКОННИТЕ ИЗБОРИ е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!
Така ТИ САМ узаконяваш БЕЗЗАКОНИЕТО!
ФАКТ!