ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

26-ти декември.
1885-та година.
София.

Княз Александър Батемберг се завръща триумфално от бойното поле при Сливница.
Начело на полковете, които са се били най-юнашки на фронта!

„Свещеният възторг на народите,
които честват своите победоносни войски,
не сеподдава на описание“!
пише Симеон Радев в „Строителите на съвременна България“.

Симеон Радев дава разказа на д-р Васил Радославов за пристигането на българските войски в София:

“ Бодрият дух на войската поразяваше чуждите дипломати.
Понеже много офицери и войници си бяха направили гугли от овчи кожи и бяха брадясали,
те имаха изглед на някаква варварска ордия.
Нещо страшно вееше от тях,
някаква разрушителна ярост,
както у старите българи.

Меджид паша, който бе до мен,
когато двата полка дефилираха,
ми прошепна:

Добре, че тези юнаци не се отправиха към Цариград,
защото не вярвам да можеше някой да ги спре“…

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

БЪЛГАРИ-ЮНАЦИ!

Русия-българомразката,
коята се е надявала Сърбия да унищожи млада България,
е принудена да спасява самата Сърбия!