ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

16-ти декември,
1920-та година.

България става член на Обществото на народите.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Тези, които папагалстват комунистическият прочит на българската история
са ИДИОТИ!