Данъкоплатецо!
Повтаряй го непрекъснато!

Изборите у нас са Пунта Мара по лукашенковски!

Повтаряй го непрекъснато!
Пред роднини, приятели, колеги!
За да се знае!

В Парламента няма да има народни представители,
защитаващи интересите ти!
Докато не ги избираш ти, данъкоплатецо!

Изборите у нас са Пунта Мара по лукашенковски!

В Парламента ще продължават да бъдат защитници на партокрацията и олигархията,
докато има праг на преференциите!

В Парламента ще бъдат защитници на Кремъл,
докато на водачите на листи се приписват всички гласове
на неотбелязалите преференции!

Изборите у нас са Пунта Мара по лукашенковски!

От държавите в ЕС,
единствено в България,
в нарушение на чл.6.ал.2. на Конституцията на РБ,
изборите са Пунта Мара:

-С праг на преференциите!
-Без активна регистрация!
-Без гласуване по пощата!

Това е ОСНОВНАТА ПРИЧИНА
България да затъва на дъното на ЕС!
Последна по жизнено равнище!
Първа по корупция!

Изборите у нас са Пунта Мара по лукашенковски!

При приемането ни в ЕС,
Румъния беше след нас, нали?
Сега Румъния е далеч пред нас!
По всички положителни показатели!

Повтаряй го непрекъснато!
Пред себе си.
За да не го забравяш!
Данъкоплатецо!

Изборите у нас са Пунта Мара по лукашенковски!