От 00.00.00. часа на 01.01.2020 година!
До 00.56 часа на 14.12.2020 година!

На публикациите в Клуб Илия Минев са направени точно 15 000 прегледа!
От 2 977 посетители!

Вероятно не всички са били съгласни с всичко в публикациите!

Но веруюто на Клуб Илия Минев е:
„Не съм съгласен с това, което казваш, но докато съм жив ще защитавам правото ти да го казваш.“
/Волтер/