ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

12-ти декември.
1875-та година.

Христо Ботев получава писмо от търговецът в Гюргево Димитър Горов-Банкерът на хъшовете.
В отговора си Ботев му благодари,
че както Горов, тъй и Стефан Стамболов ,
твърде много се грижат за неговото лошо положение.
Ботев напомня на Горов и Стамболов, че светът е колело,
та е добре да си прощават взаимно грешките и да се споразумяват…

Горов придружава Ботев и четата му на парахода Радецки, през май 1876-та година.

Димитър Иванов Горов е роден на 28 юни 1840 г. в Пещера.
През 1866 г. се преселва в Румъния.
Благодарение на своето трудолюбие, находчивост и икономия, успява да натрупа капитал и да отвори фабрика за свещи и сапун.
Димитър Горов се жени за сестрата на Ангел Кънчев – Иванка Кънчева.

Ангел Кънчев завършва Болградска гимназия (1866 г.–1867 г.) и Мilitary Academy (1867 г.–1869 г.)
През 1870 година по предложение на русенския първенец Петър Златев
Акиф паша, главен управител на Дунавския вилает отпуща правителствена стипендия на Ангел Кънчев,
за да продължи учението си в земеделско-индустриално училище в гр. Табор – Чехия.

БРЦК определя Ангел Кънчев за помощник на Левски и в края на септември 1871 година той заминава за град Ловеч.
На 29 септември се среща с Левски и до края на живота си остава негов най-верен съратник.
Кънчев донася за комитетски нужди малка примитивна печатничка, снабден с нея чрез свои другари от редакцията на вестник „Дунав“.
Левски цени своя помощник и му се доверява.
Той е убеден, че Кънчев като учен човек с добра военна и политическа подготовка, ще се справи с организаторската работа.
Левски бил завършил вече проектоустава на БРЦК и го обсъжда с Ангел Кънчев.
Срещу главата „Наказателен закон“ Кънчев прибавя параграфите 8 и 9,
отнасящи се до неприкосновеността на кореспонденцията и злоупотребата с комитетски пари.
На 5 (17)март 1872 година при опит да премине без паспорт в Румъния Ангел Кънчев бива предаден.
За да не попадне жив в ръцете на османските власти, се самоубива.

Но да се върнем на зет му, Димитър Горов.

Голяма част от спечелените пари, Димитър Горов-банкерът на хъшовете,
дава за свободата на България.

Димитър Горов дава парите за оръжието на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа през 1868 г.

През есента на 1875 г., Димитър Горов наема къща за Гюргевския революционен комитет.
Неговата „кесия“ била отворена за всеки изпадналите в беда хъшове.
Още приживе, Димитър Горов си спечелва признанието за банкерът на хъшовете.

Димитър Горов финансира издаването на „Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболова“ (1875)
Димитър Горов финансира издаването на „Песни и стихотворения от С. Стамболова“ (1877).
Димитър Горов дава парите, с които Христо Ботев, купува печатницата си.

Димитър Горов финансира четата на Таню Войвода.
Димитър Горов финансира четата на Христо Ботев.
Димитър Горов придружава Ботевата чета от Гюргево до Бекет.
На Димитър Горов, Ботев предава прощалните писма до семейството и приятелите си.
Димитър Горов изпраща от Бекет, до европейски вестници телеграмата, с която Ботев осведомява европейската общественост
за целта на преминаването на четата в България.

Димитър Горов е арестуван, след подаване на телеграмата и е затворен в букурещкия затвор „Въкърещ“.

Неговия брат, Атанас Горов, е участник в четата на Ботев и е убит на Милин камък.

След Освобождението, Захари Стоянов и Стефан Стамболов убеждават Димитър Горов да вземе държавна служба.
Димитър Горов е назначен като околийски началник в с. Дерманци, Ловешко, е след това и в Плевен.

При изпълнението на своята работа, докато преследвал опасни престъпници, Горов се простудил сериозно и заболял тежко.
Болестта му се влошила и впоследствие се „обърнала“ на туберкулоза.
Димитър Горов бил карантиниран под грижите на съпругата си Иванка Кънчева.
Димитър Горов , едва 41-годишен, умира на 7 декември 1881 г. в Трявна.
Банкерът на хъшовете Димитър Горов, умира в пълна мизерия!
Последните си три гроша дава на съпругата си Иванка, да купи свещи за погребението му.

По-късно тленните останки на Димитър Горов са пренесени и погребани в Пещера.

Всички бележки, архиви и книжа на Димитър Горов били прибрани от Захари Стоянов и Стефан Стамболов,

В своят коментар на стр. 230; 231 в „Христо Ботев, опит за биография“, Захари Стоянов отбелязва следното:

„Горов, макар и от цинцарска жилка, беше банкерът на хъшовете…
Когото заболеше глава, все при него тичаше… „Аман бай Горов!“

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Тези историци, политици и журналистите,
които папагалстват комунистическият и руски прочит на българската история,
са ПОМИЯРИ и дипломирани ИДИОТИ!