Ляво-дясната истина на всички данъкоплатци

НЕВЪЗМОЖНА е просперираща и демократична държава, без ДЕМОКРАТИЧНИ избори!

  • С АКТИВНА РЕГИСТРАЦИЯ!Без „мъртви души“ в избирателните списъци!
  • БЕЗ ПРАГ на ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ! Без „избираеми места“ в бюлетините!!
  • С ДИСТАНЦИОННО гласуване! По пощата!

НЕВЪЗМОЖНА е просперираща, правова и демократична България, без ДЕМОКРАТИЧНИ избори, както на Запад!
Другото е манипулация и Пунта Мара!

УЧАСТИЕТО на Пунта Мара избори Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

ГЛАСУВАНЕТО за ПРЕСТЪПНИЦИ е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Само овцете се доверяват на касапите си!