ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

6-ти декември
1642-ра година.

Забележете!
Българските земи се намират все още в Османската империя!

Папа Урбан II-ри прогласява София за седалище на българската католическа архиепископия!
За архиепископ назначава българина Петър Богдан Бакшев!
Папата обяснява и обосновава избора на София с древността на града и с великолепния старинен храм Света София.

Изборът на Петър Богдан за архиепископ се оказва изключително сполучлив!
Образован и възпитан в Рим, Петър Богдан ивладява няколко езика и се оформя като солиден учен.
Почти 100 години преди Паисий написва
История на Славна България!

Естествено главна задача на архиепископ Петър Богдан е да разпространява католицизмът между българите.
Но архиепископ Петър Богдан живее и с друга, по-съкровена мечта!
Да види свободно отечеството си, „Царство България“, както пише той.

Католическите духовници през оня паметен седемнайсти век,
в който избухва и Чипровското въстание под тяхното ръководство,
съчетават в себе си твърдата вяра в Бог,
и еднакво твърда преданост към българския народ.

Такъв е и архиепископ Петър Богдан.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Тези, които папагалстват комунистическият и руският прочит
на българската история,
са ИДИОТИ!

В мултиетническата и мултирелигиозната Османска империя,
е имало свобода на вероизповеданията.
И архиепископ Петър Богдан е едно от доказателствата за това.