От държавите в ЕС,
единствено в България,
в нарушение на чл.6.ал.2. на Конституцията на РБ,
изборите са:

-С праг на преференциите!
-Без активна регистрация!
-Без гласуване по пощата!

Законна ли е властта в България?

„Борисов каза“, „Борисов заповяда“, „Борисов желае“, „Борисов позволява“ или „Борисов забранява“
се превърнаха в новите закони, в лигитимационни документи и във вълшебни думички !

В новите пароли,
на новата комунистическа ОПГ в България!

„Вълшебните формули“: „Фюрерът заповяда“, „Фюрерът желае“, „Фюрерът позволява“ или „Фюрерът забранява“,
изведнъж се превърнаха в новите легитимационни документи,
които зачеркнаха всички досегашни форми на германския държавен живот“ –
думи на Ханс Франк, юрист в Националсоциалистическата германска работническа партия (NSDAP).