КАЛЕНДАРЪТ

1-ви декември,
1953-та година.

Отпечатан е първият брой
на еротичното списание Плейбой.

КАЛЕНДАРЪТ

Прави любов!
А не война!