Комунистът Борисов
е вярното куче на Путин в ЕС и НАТО!
Зад псевдопатриотизъм
обслужва интересите на Кремъл!

Обича ли Борисов българското малцинство в Македония?
Категорично НЕ!
Щом не иска да благоденстват в ЕС!

ПРИТЧАТА
Две майки спорели чие е детето.
Отишли при Ийсус да разреши спора.

След като изслушал двете страни,
Ийсус отсъдил:
Ще разрежа детето по средата!
Всяка от вас ще си получи своята половинка!

Едната закрещяла обезумяла:
-ДАЙ ГО ЦЯЛОТО НА НЕЯ!…ДАЙ ГО ЦЯЛОТО НА НЕЯ…

Тогава Ийсус казал на „обезумялата“:
-Ти си истинската му майка!
Давам го цялото на тебе!