Кои са кремълските петоколонници в българският Парламент?

ВОДАЧИТЕ на ЛИСТИ!

В грубо нарушение на чл.6.ал.2. на Конституцията на РБ,
за водачите на листи се отчитат гласовете на всички,
неотбелязали преференцции!

Проф. Михаил Константинов:
“ Бонусът за водачите на листи,
практически бетонира изборът им.“