Народът знае, че Борисов не е паднал от Марс.

Но все пак, защо в трите си мандата,
Борисов не участва в нито един дебат?
С нито един от опонентите си!