ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР.

29-ти ноември.
1858-ма година.
Приключва земните си дни Константин Фотинов.

От 1842-ра , до 1846-та година, Константин Фотинов редактира и издава
в гр.Смирна/днешен Измир в Турция/първото българско списание.
Със спомоществователството на американския мисионер Илайъс Ригс.

Константин Фотинов е роден в Самоков в 1790-та година.
Константин Фотинов учи в тамошното килийно училище.
После Константин Фотинов продължава образованието си в Пловдив.
След това Константин Фотинов учи в Кидония, Мала Азия, при големия гръцки хуманист Теофилос Каирис.
В 1828 г., Константин Фотинов създава в град Смирна частно смесено елино-българско училище.
Тук Константин Фотинов се запознава с американския мисионер Илайъс Ригс,
с когото съставят и издават „Бележки за граматиката на българския език“.
Ригс го подпомага финансово, за да стане възможно издаването на първото българско списание „Любословие“.

Константин Фотинов свързва Ригс с Петко Славейков,
който се включва в американският проект за пълен превод на Библията на новобългарски език.

С цялата си родолюбива дейност,
Константин Фотинов оставя трайни следи в културният и просветният живот на българите,
в края на османското администриране на българските земи.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР.

Тези, които папагалстват
комунистическият и руският фалшификат на българската история,
са дипломирани идиоти!