Защо на починалите не се прави аутопсия?
Защото ще се види,
дали плеврите на дробовете им са пълни с вода.
Което е единственото доказателство,
че леталният изход е вследствие Ковида!

Но така пък няма да излезе ковид-стъкмистиката.
Тъй необходима за стресирането и лумпенизирането на „матриала“…