ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

28-ми ноември,
1878-ма година.

Българското книжовно дружество прекратява дейността си в Браила, Румъния.
Решава да се пренесе в София.
По късно прераства в Българска академия на науките.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Тези, които папагалстват
комунистическият и руският прочит на българската история,
са ИДИОТИ!