КАЛЕНДАРЪТ

26-ти ноември,
1966-та година.

Франция пуска в действие първата в света водноелектрическа централа,
която използва енергията на приливите и отливите.

КАЛЕНДАРЪТ