„При регионални и парламентарни избори водачът много трудно би могъл да бъде изместен.
Може да се каже, че практически е бетониран.
Когато в листата няма отбелязана преференция, тя се брои като преференция за водача.“,
обяснява проф. Михаил Константинов,
експертът с десетки избори зад гърба си.