КАЛЕНДАРЪТ

20-ти ноември,
1989-та година.

Броят на протестиращите в Прага, Чехословакия, нараства от 200 000 предния ден, до половин милион.
Комунистите завинаги са изхвърлени от властта!

А в България все още са управляващи!
ОПГ-ГЕРБ и комунистът Борисов са
от най-долната утайка на БКП!

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).