КАЛЕНДАРЪТ

16-ти ноември,
1869-та година.

Официално е открит Суецкият канал.

Суецкият канал свързва Cредиземно море с Атлантическия и Индийския океан.
При първоначалното му откриване, каналът е с дължина 164 км и дълбочина 8 метра.
След многократни разширения, днес Суецкият канал има дължина 193.30 км, дълбочина 24 м и ширина 205 метра.

Любопитна подробност е, че на входът му е трябвало да има огромен фар, под форма на статуя.
Проектът е бил готов, но поради липса на средства, фарът не е бил поставен.

Това е днешната Статуя на свободата в пристанището на Ню Йорк, на остров Либерти.

КАЛЕНДАРЪТ