КАЛЕНДАРЪТ

6-ти ноември,
1939-та година.

Германските националсоциалисти
провеждат в Краков (Полша) акцията Sonderaktion Krakau.
Задържани и изпратени в концентрационен лагер са
183 професори от Ягелонски университет и други ВУЗ-ове в Краков.

Комунистите от ОПГ-ГЕРБ,
и фюрерът им Борисов,
са най-долната утайка на БКП!

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

КАЛЕНДАРЪТ