ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

4-ти ноември,
1881-ва година.

В Русе е построен първият български метален кораб “Бот-1”.
С дължина 16 м,
широчина 3 м и
водоизместимост 60 тона…
Поставя началото на българското корабостроене.

4-ти ноември се чества от 1993 г.,
като ден на българското корабостроене.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

4-ти ноември е и Професионален празник на русенските корабостроители .