ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

3-ти ноември,
2020-та година.

Честит празник на всички български художници, иконописци и реставратори!

Честит празник на дъщеря ми художничка,
завършила Педагогика на обучението по изобразително изкуство в СУ!

Честит празник на внучката ми художничка,
първенец на випуска на Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“!
Днес тя е гордостта на Университета за креативни изкуства в Англия!

Честит празник на всички българи, ценители на изобразителното изкуство!
Честит празник на нашият ФБ-приятел , художникът Митко Марков!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР