Ляво-дясната истина на всички данъкоплатци

НЕВЪЗМОЖНА е просперираща и демократична България,
без ДЕМОКРАТИЧНИ избори, както на Запад!

С АКТИВНА РЕГИСТРАЦИЯ!Без фалшиви избиратели мъртви души!

БЕЗ ПРАГ на ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ!Без избираеми места!

С ДИСТАНЦИОННО гласуване ПО ПОЩАТА!

Стига избори па лукашенковски!
Без ДЕМОКРАТИЧНИ избори,
НЕВЪЗМОЖНА е правова и просперираща България!
Другото е манипулация и словоблудство…

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

Ляво-дясната истина на всички данъкоплатци в България.
Затънала на дъното на ЕС.
Последна по заплати и пенсии!
Първа по смъртност и корупция!