ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

1-ви ноември,
1900-та година.

Започва да функционира първата в България водноелектрическа централа.
ВЕЦ Панчарево.
Тя захранва 600 лампи.
Осветяващи София.

Тя е и първата ВЕЦ на Балканският полуостров!
До 9.9.1944г., България е „Швейцария на Балканите“!
Но…комунистите я опустошават…

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР