31-ви октомври
1961-та година.

Балсамираното тяло на Йосиф Сталин е извадено от Мавзолея на Ленин в Москва и погребано.
В мумиярника продължава да вони сифилистикът Ленин…

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).