КАЛЕНДАРЪТ

Конституцията на САЩ е от 1787 г.
Приета е от Конституционен конвент с консенсус.

На днешния 30-ти октомври 1905-та година,
самодържецът Император Николай II обявява с указ първата конституция на Русия
С която се създава парламента, наречен Държавна дума.

Днес благоденстващите САЩ са локомотивът на съвременната цивилизация!

Днес кочината Русия, все повече прилича на Нигерия, само че покрита със сняг…

Днес Руските петоколонници ни закопават на дъното на ЕС!
Последни по пенсии и заплати!
Първи по смъртност и корупция!

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

КАЛЕНДАРЪТ