ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

26 октомври 1992 г.

Американският колеж в София е профилирана гимназия с прием след завършен 7. клас.
Ръководена от фондация „Софийски Американски училища”,
тя е открита с Решение № 440 на Министерския съвет на Република България от 26 октомври 1992 г.
на основание чл. 12 от Закона на народната просвета.

Малцина знаят,
че Американският колеж в София е учреден от мисионерки-протестантки!
Още по-малко знаят,
че Американският колеж в София е
ПЪРВИЯТ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА на САЩ!
Основан е в далечната 1860г. в Османската империя.

Сградите му са кофискувани незаконно! Без решение на съд!
За „нуждите на народната власт“…За милиционерската школа „Симеоново“.
Собствеността им е възстановена в последните дни от СДС-правителството на Филип Димитров…

Според критериите на МОН,
днес Американският колеж е най-елитната гимназия в България!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…