ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР

25-ти октомври.

Национален празник Казахстан
Ден на републиката от 1990.

Тогава е бявен държавеният суверенитет и откъсването от Кремъл.

Днес Казахстан е много по-богат и уреден!
А Русия все още прилича на Нигерия, само че покрита със сняг…

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР