ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

11-ти октомври.

Национален празник на Северна Македония

Република Северна Македония празнува на 11 октомври като Ден на народното въстание в Македония и народноовободителната война.

На този ден през 1941 г. започва въоръжената съпротива на българите-македонци,
против анексираната от България на Вардарска Македония.
Душко Наумовски застрелва при разговор стражаря Петър Колев от Прилеп, който е приятел на баща му.
11 октомври е избран за Ден на Народното въстание на Македония.

Македония обявява своята независимост от Югославия през 1991 година.

През 1993 година Република Северна Македония е приета за членка на ООН,
но заради спора за нейното име с Гърция временно се използва Бивша югославска република Македония (БЮРМ, FYROM).

Република Северна Македония е член на Съвета на Европа,
а от 2005 г. е кандидат за присъединяване към Европейския съюз.

Името на Македония произлиза от древногръцкото название на царството на античните македони.
Смята се, че името се е тълкувало като „планинците“ или „високите“ поради физическата характеристика на античните македони
и тяхната планинска земя.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

„Който ми каже, че не съм македонец, му режа езика!

Който ми каже, че не съм българин, му режа главата!

/ Тодор Александров/

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…