Които не знаят световната история, не са народ.
Народ, който не знае собствената си история е стадо.
Тези, които папагалстват руския и комунистическия прочит на българската история са ИДИОТИ!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

8-ми октомври.
1879-та година.

Назначен е първият главен равин в Княжество България.
Гавриел Алмознин.

Младата 3-та българска държава е мултирелигиозна, мултиетническа и демократична.
За нагласите и ценностите на лидерите на тогавашното общество може да се съди по емблематичния морален и политически кодекс
на Васил Левски.
Както пише в прочутото си тефтерче:
„Българи, турци, евреи и пр. ще бъдат равноправни във всяко отношение:
било във вяра, било в народност, било в гражданско отношение, било в каквото и да било.
Всички ще спадат под един общ закон,
който по вишегласие на всички народности ще се изработи.”.

Такива са принципите, залегнали в основата на новата българска Конституция, приета от Учредителното събрание в Търново
през 1879 г.
Съгласно нейните текстове, всички граждани на българската държава са равни пред закона, без разлика на своя пол, вяра или етнос:
чл. 40. Християните от неправославно изповедание и друговерците, било природни поданици на Българското Княжество, било приети в
поданство, а така също и чужденци, които постоянно или само временно живеят в България, ползват се със свобода на вероизповеданието си,
стига изпълнението на техните обреди да не нарушава съществующите закони.
чл.61. Никой в Българското Княжество не може ни да купува,
нито да продава человечески същества.Всякой роб, от какъвто пол, вяра и народност да бъде, свободен става, щом стъпи на Българска
територия.“.

Така е било до 9.9.1944г., когато „Швейцария на Балканите“ е прегазена и опустошена от червените полудиви евроазиатски орди.
Българските криминални партизански шайкаджии АБПФК-марионетки на Кремъл , без съд и присъда избиват елита на българската нация.
Над 40 000 интелигентни, предприемчиви и родолюбиви българи.
След 9.9.1944г., Народният суверенитет „законно“ е узурпиран в член Първи за ръководната роля на Партията и нейното Политбюро.
Узаконено е беззаконието…

След ДС-ти ноември 1989г., въпреки че в чл.1-ви на сегашната Конституция изрично е записано,
че никой не може да узурпира Народният суверенитет,
той на практика продължава да се узурпира.

В демократичните държави, с активната регистрация за изборите, няма НИТО ЕДНА „мъртва душа“!
Борисов узурпира властта чрез лукашенковски избори, с над милион фалшиви „мъртви души“!
„Гласуващи“ за ГЕРБ и ДПС!
ГЕРБ и ДПС са в задкулисна коалиция!
Борисов и Гешев са ФОРМАЛНИ Премиер и Прокурор!
Доган и Пеевски са ФАКТИЧЕСКИТЕ Премиер и Прокурор!
Под диригенството на Кремъл…

ГЕРБ не са партия, а ОПГ!
С капо ди тути капи, комунистът Бойко Бекапето!
Джипкаджията с Шкафчето!

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

8-ми октомври.
1879-та година.
Назначен е първият главен равин .
Гавриел Алмознин.

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…