Приятели!
Данъкоплатци!
Желаем ви прекрасен ден!

България е наша!
А не на Джипкаджията с Шкафчето!

КУРАЖ!