КАЛЕНДАРЪТ

2-ри октомври.
1956-та година.

В САЩ.
В Ню Йорк.
Представен е първият в света атомен часовник.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

КАЛЕНДАРЪТ