Над милион фалшиви избиратели „мъртви души“
във фалшивите избирателни списъци,
правят чудеса!

Законна и легитимна ли е властта
на Джипкаджията с Шкафчето?