КАЛЕНДАРЪТ

27-ми септември.
2017-та година.

Починал е Хю Хефнър. (* 1926 г.)
Създателят на Плейбой.

КАЛЕНДАРЪТ