Ние, суверенът!
Българските данъкоплатци!
Българските избиратели!

Питаме най-настойчиво!

Законна ли е властта в България?

След като правителството е нелeгитимно?

Избирано от нелeгитимни народни представители!
Избирани на нелeгитимни избори!
С фалшиви избирателни списъци!
С над милион фалшиви избиратели „мъртви души!

Ние, суверенът!
Българските данъкоплатци!
Българските избиратели!

Питаме най-настойчиво!

По кой закон
във фалшивите избирателни списъци,
фигурират над милион незаконни избиратели „мъртви души?

С КАКВА ЦЕЛ
във фалшивите избирателни списъци,
фигурират над милион незаконни избиратели „мъртви души?

Законна и лeгитимна ли е властта в България?

Законен и легитимен ли е премиерът Борисов?