Ние питаме всички!
Депутати!
Министри!
Юристи!
Всички, които са се заклели в Конституцията на РБ!

По кой закон,
и С КАКВА ЦЕЛ,
в избирателните списъци фигурират
над милион ФАЛШИВИ и НЕЗАКОННИ избиратели „мъртви души?

Закони ли са изборите в България?
Законно ли е Народното събрание?
Законен ли е премиерът Борисов и правителството му?
Законни ли са прокуратурата и съдилищата?
Избирани чрез над милион незаконни „мъртви души“!

Отново питаме всички!
Всички, които са се заклели в Конституцията на РБ!

С КАКВА ЦЕЛ,
в избирателните списъци фигурират
над милион ФАЛШИВИ и НЕЗАКОННИ избиратели „мъртви души?

Ние, суверенът!
Данъкоплатците български!
Избирателите български!