ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Още на 23-ти септември.
1944-та година.

Към РМС е създадена детско-юношеска организация,
наречена по-късно Димитровска пионерска организация „Септемврийче“.

В социалистическият концлагер НРБ,
по комунистически и по националсоциалистически образец,
започва формирането на „новият човек“!
Предател на семейството и приятелите си…

Бъдещите помагачи и съучастници на мъчителите си!
Всички компактно бяха приемани пионерчета и комсомолци!
С изключение на децата на „фашягите“, „врагове на народа“, засегнати от „мероприятията на народната власт“…

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР