ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

22-ри септември.
1908-ма година.

Коронясан е Фердинанд за цар на България!
България отхвърля васалната си зависимост от Османската и от Руската империи!

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Честит национален празник българи!