ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

17-ти септември.
1422-ра година.

в Белград умира последният български цар Константин II Асен.
Наричан още Константин Тих.

Със смъртта му Де юре се слага края на средновековната българска държавност.

„И ще познаете истината,
и истината
ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР