ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

16-ти септември.
1794-та година.

Стойко Владиславов е избран от търновския митрополит за врачански епископ.
Приема името Софроний Врачански.

Стойко Владиславов е направил първия препис на Паисиевата история.

Стойко Владиславов е дядо на Стефан Богориди.
Над 30 години, Стефан Богориди е най довереният съветник на османския султан.
Християнският дом на Стефан Богориди е единственият, в който е гостувал султан.
Тогава Стефан Богориди е измолил от султана построяването на църква в двора си.
Днешната уникална желязна църква на Босфора, която няма аналог в света.

Стойко Владиславов е прадядо на Алеко Богориди.
Алеко Богориди е везир/министър/ на пощите и железниците на огромната Османска империя на три континента.
Алеко Богориди е първият управител на Източна Румелия.

Тези, които папагалстват комунистическите и руските бръщолевения за българската история,
са дипломирани ИДИОТИ!

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Стойко Владиславов става Софроний Врачански…