Български граждани!
Честит ден на Съединението!

Съединението прави силата!

Граждани на България!
Да се съединим срещу мафията!
МУТРИ ВЪН!