ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

6-ти септември!
1885-та година!

Които папагалстват руският прочит на българската история са ИДИОТИ и латентни национални предатели!

Денят на Съединението е една от най-паметните дати в новата българска история!

През 1880 г. е създаден Българският таен централен революционен комитет (БТРЦК), с цел обединението на Княжеството с Румелията.
През февруари 1885 г. начело на БТРЦК застава Захари Стоянов, чиято идея е Съединението да стане чрез военен преврат.
Но за да не изглежда на военен преврат е подготвено на 6-ти септември 1885 г. в Пловдив да навлезе отряд от опълченци,
Предвождан от Чардафон Велики (Продан Тишков).

Областният управител на Източна Румелия – Гаврил Кръстевич с радост е посрещнал Съединението!
При ареста му е изрекъл паметните думи съм охраната си:“Не ги стреляйте! И аз съм българин!“

Създадено е временно правителство начело с д-р Георги Странски.
То обявява присъединяването на Източна Румелия към Княжество България!
Два дни по-късно княз Александър Батенберг,
с манифест утвърждава присъединяването на Източна Румелия.
Приема да бъде титулуван занапред като княз на Северна и Южна България.
С пристигането си в Пловдив, определя за свой помощник в Южна България д-р Странски.

Въпреки съпротивата на Русия и лично на император Александър III,
Съединението получава дипломатическо и международно признание!

Дори самата Османска империя е благосклонна!
Официално признава съединението с т.н. Топханенски акт на 24 март 1886 г.
Спогодбата е подготвена от българския политик и дипломат Илия Цанов (Илия ефенди).

С подписването на договора България, Османската империя се съгласява Княжество България и Източна Румелия
да имат общо правителство, парламент, администрация, армия.
Единственото българският княз е формално назначаван от султана и за генерал-губернатор на Източна Румелия.
До коронясването на Фердинанд за цар на 22 септември (5 октомври нов стил) 1908 година в Търново.

Денят на Съединетието е обявен за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 г.

Русия-българомразката ни признава Съединението чак до 1908г.,
поставена при свършен факт с коронясването на Фердинанд за цар
и с обявяване независимостта на България
от Руската и от Османската империи.

Които папагалстват комунистическия и руския прочит на българската история,
са ИДИОТИ и латентни национални предатели!

РУСОФИЛИТЕ са БЪЛГАРОМРАЗЦИ!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР
1885-та година!
6-ти септември!
Съединението!

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

Съединението прави силата!

Граждани на България!
Днес да се съединим срещу мафията!
МУТРИ ВЪН!