В градчето Ешвайлер в Германия има местни избори.
Датата на изборния ден е чак 13-ти септември.

До днес 6-ти септември по пощата вече са гласували над 10 000!!!
Осведомяват ни приятели от Ешвайлер.

В многопартийната РБ в ЕС и НАТО, изборите не са демократични!
Всички избори продължават да се провеждат по комунистически, както в двупартийната НРБ! Без дистанционно гласуване…