Боят настана, тупкат сърца ни!
Бойко и Гешев са наще душмани!

Кураж дружина вярна, сговорна!
ний не сме вече рая покорна!
Кураж дружина вярна, сговорна!
ний не сме вече рая покорна!

Твърдо, братя! Бог е с нас, срещу изрода!
В бой за чест и свобода, за мила рода.

О, майко моя, родино мила,
земя си красна, райска градина.
О, майко моя, родино мила,
земя си красна, райска градина.

Нека на 2-ри врага да смажем,
нека му гордо, братя, докажем!

Че сме строшили мръсни окови,
че сме свободни, а не робове.
Че сме строшили мръсни окови,
че сме свободни, а не робове.

Твърдо, братя, Бог е с нас, срещу изрода!
В бой за чест и свобода, за мила рода!

О, майко моя, родино мила,
земя си красна, райска градина.
О, майко моя, родино мила,
земя си красна, райска градина.