ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

СЪБУДИ се БЪЛГАРИНО!

Живите затварят очите на мъртвите,
мъртвите отварят очите на живите!

Които не знаят световната история, не са народ…
Народ, който не знае собствената си история е стадо…

1-ви септември…
1674 година…
Чипровци
Османска империя

Издъхва Богдан.
Петър Богдан (Деодат) Бакшев.
Погребан е в олтара на построената и осветена от него църква „Света Мария“ в Чипровец…

Петър Богдан е първият софийски католически архиепископ и апостолически викарий за Влахия и Молдова.
В 1640г., в своя доклад до Ватикана възпява красотите не България, възхвалява нейното велико минало и
изразява крепка вяра за нейното бъдеще.
Православния софийски митрополит Мелетий го обвинява пред османските власти в измяна към Османската държава…
Петър Богдан е заловен и успява да избегне наказание с помощта на подкупи.

Историята на България (1667) на Петър Богдан е най-ранната известна българска история.
Напсаната 95 години по-късно, в 1762 г. „История славянобългарска“ на Паисий се лансира и до днес в България
от русофилите-българомразци, за да се пропагандират измислените славяни…
Славянството е руска имперска доктрина са възпитаване на предателско самосъзнание в неруски територии!
Като днешният НАЦИОНАЛЕН ПРЕДАТЕЛ путиниста Борисов…

Заслугите на Петър Богдан за народностното пробуждане на българите през XVII в. са огромни!
Цялостно копие от историята на Петър Богдан в 200 страници, озаглавена „За древността на бащината земя и за българските дела“,
е открито от българската историчка Лилия Илиева в библиотеката на Университета на Модена през 2017 г…

Овце, които папагалстват комунистическия и руския прочит на българската история
са латентни НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ и ИДИОТИ!

СЪБУДИ се БЪЛГАРИНО!

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР